Go to Top

Sastanak sa junior menadžerima – konsultantima

Regionalna privredna komora Pančevo je organizovala sastanak sa junior mendžerima – konsultantima koji su bili angažovani na projektu “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju analize rezultata pomenutog projekta na području Južnog Banata.
Projektne aktivnosti su se odvijale na području Južnog i Srednjeg Banata sa srpske i na teritoriji Karaš Severina, sa rumunske strane. Projekat je trajao 12 meseci – realizacija je okončana krajem 2013. godine.
Junior menadžeri – konsultanti su tokom sastanka izneli svoje utiske o projektu, o znanjima i iskustvima stečenim tokom realizacije projekta. Istakli su da im je učešće u projektu omogućilo da teoretska znanja koja su stekli tokom školovanja primene u praksi.

29.V 2014 1

Saradnju sa senior menažderima i predstavnicima kompanija koje su posetili, kao i sa predstavnicima Regionalne privredne komore Pančevo ocenili su visokom ocenom. Pruženi saveti, predlozi omogućili su im da otklone mnoge nedoumice i da sagledaju probleme svakog preduzeća ponaosob i daju najbolje moguće predloge za unapređenje poslovanja.

Takođe, iskustva stečena tokom projekta pružaju im dobru osnovu da, uzimajući u obzir lična interesovanja i afinitete, u narednom periodu donesu odluku u kom pravcu će razvijati svoju profesionalnu karijeru – samostalno, kao konsultanti ili zaposlenjem u nekoj kompaniji. Izrazili su želju da ostanu u kontaktu i nastave saradnju sa senior menadžerima i predstavnicima Regionalne privredne komore Pančevo i u nastavku svoje karijere.