Go to Top

Sastanak članova projektnog tima održan u RPK Pančevo 26. aprila 2013

Sastanak projektnog timaNa sastanku članova projektnog tima za projekat 1306, održanog 26. aprila 2013. godine u prostorijama RPK Pančevo diskutovano je o projektnim aktivnostima koje su implementirane u prethodnom periodu. Konstatovano je da i pored kašnjenja tenderskih paketa uz maksimalan napor svih članova projektnog tima projektne aktivnosti se odvijaju po planu. Projektni tim je razmatrao probleme na koje je naišao partner iz Rumunije, a koji se i obratio sa zahtevom za izmene pojedinih elemenata iz ugovora i projektnih aktivnosti. S obzirom na opravdanost argumentacije za pokretanje postupka izmena, projektni tim je podržao navede zahteve.

Članovi tima su razgovarali i o dinamici aktivnosti koju treba ispoštovati u narednom periodu – do kraja drugog izveštajnog perioda. Dogovoreno je da svi partneri u projektu treba da daju puni doprinos u realizaciji projektnih aktivnosti kako bi bile realizovane u skladu sa predviđenom dinamikom. Poseban akcenat je stavljen na predstojeće aktivnosti vezane za obuke seniora i juniora eksperata, a koje se odnose na vodećeg partnera RPK Pančevo i partnera RCR Banat iz Zrenjanina, prvenstveno iz razloga što će obuka seniora oba partnera biti obavljene zajedno.

Sastanak projektnog tima 26.IV

Obuka eksperata od posebnog je značaja za uspešnu implementaciju projekta, budući da predstavlja početak realizacije i pripremu za pružanje konsultantskih usluga MSP, što je  ključni segment ovog projekta.