Go to Top

Prezentacija projekta „Podrška MSP – pokretač razvoja regiona na sajmu u Subotici

Regionalna privredna komora Pančevo je 2. juna 2016. godine na 10. Međunarodnom sajmu „Su Susajam 2016“ u Subotici predstavila rezultate IPA projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran Woolrich Parka Sale iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju prenošenja iskustava i multiplikovanja rezultata realizovanih Barbour Outlet Deutschland aktivnosti u okviru projekta i u drugim regionima Vojvodine i Srbije.

DSCF2383

Prisutni su upoznati sa glavnim aktivnostima projekta sprovedenom na području Južnog i Srednjeg Banata u Srbiji i u regionu Karaš-Severin u Rumuniji, a takođe i sa rezultatima projekta.

Rezultati ovog projekta su značajni i ogledaju pre svega u unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, a zatim i u razvoju mentoringa kao načina da se mladima pruži mogućnost da steknu praktična znanja i omogući da donesu odluku u kom pravcu će razvijati svoju karijeru Prisutni su upoznatiBarbour Outlet sa brojčanim rezultatima projekta a zatim je prikazan i film canada goose jakke outlet u kome su predstavljene sve projektne aktivnosti.
Ovo je bila još jedna prilika da se konstatuje dobar deo aktivnosti koje su realizovane tokom projekta, pre svega pružanje konsultantskih usluga uz razvoj mentorstva, može značajno doprineti razvoju komorskog sistema kao servisa koji će stvoriti preduslove za veću konkurentnost sektora MSP.