Go to Top

Poziv za učešće u projektu prekogranične saradnje za preduzeća u Južnom Banatu

Projekat Regionalne privredne komore Pančevo „Podrška MSP – pokretač razvoja regiona „ koji je odobren u okviru II Poziva Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija je u punoj fazi realizacije. Ukupna vrednost projekta je 344.480,00 EUR, doprinos IPA fonda je 292.808,00 EUR, a rok trajanja projektnih aktivnosti je 12 meseci ( do kraja 2013. godine ).

Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u pograničnom regionu Rumunije-Srbije, stvaranjem uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća kroz proces mentoringa i doprinos smanjenju nezaposlenosti visoko obrazovanih lica.MSP često imaju probleme u poslovanju, jer oni nisu u stanju da obezbedi kvalitetnu stručnu pomoć. Ovaj projekat će omogućiti da 30 malih i srednjih preduzeća iz regiona unaprede svoje poslovanje sa stručnim konsaltingom.

Pozivamo sve zainteresovane privrednike koji bi želeli da njihova preduzeća uzmu učešće u projektu i budu predmet poseta od strane stručnih konsultanata, a nakon toga i izrade stručnih analiza da nas kontaktiraju. Ukoliko ste zaineresovani za učešće, svoju prijavu dostavite na e-mail: rpkpancevo@rpkpancevo.com  ili ljiljana.jelenkovic@rpkpancevo.com