Go to Top

Poziv na Početnu konferenciju

Pozivamo Vas da prisustvujete Početnoj konferenciji u okviru prekograničnog projekta „Podrška MSP – pokretač razvoja regiona“.

Vodeći partner u projektu je Regionalna privredna komora Pančevo. Partner sa rumunske strane je Privredna komora Karaš-Severin iz Rešice u Rumuniji, dok je partner sa srpske strane Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat iz Zrenjanina.

Konferencija će biti održana 03. aprila 2013.godine ( sreda ) u prostorijama Gradske biblioteke Pančevo, Nemanjina br 1, sa početkom u 12.00 časova.

Predstavnici partnera na projektu će svim zainteresovanim stranama regiona Banata, lokalnoj zajednici i privrednoj javnosti, izneti plan aktivnosti, svoja očekivanja i doprinos realizaciji projektnih aktivnosti. Na konferenciji će biti prezentovano stanje preduzetništva u srpskom i rumunskom Banatu, kroz učešće eksperata sa srpske i rumunske strane.

Učesnici konferencije:

  • Dragan Bosilj, predsednik RPK Pančevo
  • Petru Buzzi, predsednik Privredne komore Karas Severin
  • Irena Živković,direktor RCR Banat
  • profesor Slavka Nikolić
  • Cristian Ionel Goga
  • Zoran Černoh, projekt menadžer.

Za sve učesnike predviđen je koktel.