Go to Top

Održani sastanci sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje

Rukovodstvo Regionalne privredne komore Pančevo je 09. i 15. aprila održalo sastanke sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Pančevo u cilju intenziviranja i preciziranja međusobne saradnje u okviru implementacije projekta 1306.

Kao što je projektom predviđeno, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijalom Pančevo, RPK Pančevo će izvršiti selekciju i odabir mladnih nezaposlenih lica koje poseduju visoko obrazovanje koje će potom biti angažovani na realizaciji projekta kao juniori eksperti.

Ovo je prilika da visoko obrazovana lica kroz obuku koja će biti organizovana po projektu steknu dodatna znanja i iskustva iz oblasti konsaltinga, čime se povećavaju mogućnosti za radno angažovanje navedenih lica.

Projektom je predviđeno da seniori eksperti izvrše obuku juniora eksperata, a potom će se izvršiti formiranje ekspertskih timova koji će pružiti usluge konsaltinga i mentoringa u 30 MSP sa teritorije Južnog Banata.