Go to Top

Održana prezentacija rezultata projekta prezentacija “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona” sa osvrtom na mogućnost razvoja konsultantskih usluga

U okviru učešća Regionale privredne komore Pančevo na 83. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na zajedničkom štandu Privredne komore Vojvodine, RPK Pančevo i RPK Kikinda 18. maja 2016. godine održana je prezentacija “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona” sa osvrtom canada goose billig na mogućnost razvoja konsultantskih usluga.

slika 2 Slika 1Nakon uvodnog obraćanja potpredsednika RPK Pančevo g-dina Dragana Bukvića, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija, čiji je nosilac bila Regionalna privredna komora Pančevo, a partneri na projektu bili su Privredna komora Karaš-Severin iz Rumunije i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat iz Zrenjanina.

Prisutni predstavnici komorskog sistema i privredih subjekata su upoznati sa konkretnim rezultatima projektnih aktivnosti, od koji je najznačajnije pomenuti da su konsultantski timovi realizovali preko 200 poseta sa srpske i rumunske strane, u 90 malih i srednjih preduzeća sa pružanjem konsultantskih usluga. Takođe, u okviru projekta su organizovani obuke senior i junior menadžera, okrugli stolovi, B2B susreti, konferencije, obezbeđena je medijska podrška svim aktivnostima i dr.

Ovom prilikom je naglašeno da postoji značajan potencijal za razvoj na tržištu konsultantskih usluga, kao i mogućnost multiplikovanja rezultata konkretnih aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta i u drugim regionima Vojvodine i Srbije, imajući u vidu pozitivne efekte koje su nastali pružanjem konsultantskih usluga od strane ekspertskih timova u toku realizacije projekta.