Go to Top

Odrzana obuka srpskih junior eksperata

U utorak i sredu 28. i 29. maja u prostorijama Regionalne privredne komore Pančevo, održana je obuka srpskih junior eksperata u okviru projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona”.

Srpski junior eksperti su mladi, visokoobrazovani, nezaposleni ljudi zainteresovani za sticanje novih znanja i veština, kao i njihovu primenu u praksi. Prekogranični projekat omogućava grupi od 10 junior eksperata da se kroz ovu dvodnevnu obuku pripreme za posete preduzećima, odnosno za učešće u procesu mentoringa na području Južnog Banata.

DSCF0017

Predavači na obuci – srpski senior eksperti su privrednici sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prava, ekonomije i menadžmenta, koji su imali zadatak da tokom ove projektne aktivnosti mladim junior ekspertima približe i pojasne pojam mentoringa, da ih zainteresuju i motivišu za zajednički  rad na uočavanju problema i definisanju razvojnih potencijala 30 malih i srednjih preduzeća, koja su odabrana kao ciljna grupa na ovom prekograničnom projektu.

Nakon obuke biće oformljeni timovi, koje čine jedan senior i dva junior eksperta, a koji će pružati besplatne usluge mentoringa odabranim preduzećima. Ovakav način rada može pomoći vlasnicima i rukovodiocima malih i srednjih preduzeća da kroz upoznavanje i primenu drugačijeg pristupa u definisanju aktuelnih problema i iznalaženju načina za njihovo rešavanje, ostvare pozitivne pomake u poslovanju.

Za jedan broj junior eksperata posete preduzećima mogu biti prilika za zasnivanje radnog odnosa ili dodatni podsticaj za razmišljanje o otpočinjanju samostalnog biznisa.

DSCF0015