Go to Top

O projektu

Projekat Regionalne privredne komore Pančevo „Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona „ je odobren u okviru II Poziva Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija.

Ukupna vrednost projekta je 344.480,00 EUR, doprinos IPA fonda je 292.808,00 EUR, a rok trajanja projektnih aktivnosti je 12 meseci ( do kraja 2013. godine ).

Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u pograničnom regionu Rumunije-Srbije, stvaranjem uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća kroz proces mentoringa i doprinos smanjenju nezaposlenosti visoko obrazovanih lica.

Ciljne grupe

  • direktori malih i srednjih preduzeća iz Južnog i Srednjeg Banata
  • menadžeri u malim i srednjim preduzećima iz Južnog i Srednjeg Banata
  • visoko obrazovana nezaposlena lica.

 

Očekivani rezultati

  • 20 visoko obrazovanih nezaposlenih lica iz Južnog i Srednjeg Banata će biti obučeno za proces mentoringa
  • Stručni timovi će pružiti konsultantske usluge za 30 malih i srednjih preduzeća iz Južnog Banata i za 30 malih i srednjih preduzeća iz Srednjeg Banata.
  • Dizajnirane, izrađene i postavljene 2 web stranice sa informacijama o projektu
  • Organizovani B2B sastanci i studijsko putovanje
  • Projektne aktivnosti i rezultati prezentovani i promovisani stručnoj, ali i široj javnosti
  • Stvoreni uslovi za otvaranje novih radnih mesta za nezaposlena visoko obrazovana lica.

PARTNERI

Vodeći partner u projektu je Regionalna privredna komora Pančevo www.rpkpancevo.com

Partner u Rumuniji – Privredna komora Karaš-Severin www.ccia-cs.ro

Partner u Srbiji – Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat www.banat.rs