Go to Top

Kontakt

Regionalna privredna komora Pančevo
+381 13 343 255, 354 055

 1. Zoran Černoh, menadžer projekta
 2. Milena Vujaklija, asistent menadžera projekta
 3. Marija Stanišić, administrator
 4. Daliborka Ivanović, koordinator za vidljivost projekta
 5. Zoran Virić, finansijski menadžer
 6. Ljiljana Jelenković, koordinator za obuke i mentoring

Privredna komora Karaš-Severin
+40 255215829

 1. Bogdan Paunescu, koordinator projekta
 2. Kristiana Stoichescu, tehnički asistent
 3. Ceia Margot, finansijski menadžer

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat
+381 23 510 567

 1. Radomir Topalov, koordinator za aktivnosti
 2. Lazar Doroškov, asistent koordinatora za aktivnosti