Go to Top

Drugi sastanak sa junior menadžerima – kosultantima

Regionalna privredna komora Pančevo je organizovala sastanak sa junior mendžerima – konsultantima koji su bili angažovani na projektu “Podrška malim i srednjim barbour jacken salepreduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju pružanja konsultantskih usluga privrednim subjektima na području Južnog Banata.

DSCF2188

Regionalna privredna komora Pančevo je, podstaknuta povoljnim efektima pruženih konsultantskih usluga od strane ekspertskih timova privrednim subjektima, a u skladu sa planiranim aktivnostima, nastavila sa pružanjem pravnih i finansijskih konsultantskih usluga privrednim subjektima. Lobiranjem RPK Pančevo na lokalnom nivou – u Savetu za zapošljavanje, obezbeđena je finansijska podrška Gradske uprave Pančevo za pružanje pravnih i finansijskih konsultantskih usluga privrednim subjektima.
Prisutni junior menadžer – konsultanti su tokom sastanka informisani da je u toku razmatranje mogućnosti osnivanja Asocijacije konsultanata u okviru RPK Pančevo, u cilju organizovanog nastupa na tržištu usluga tako da je ovaj sastanak organizovan kako bi sagledali mogućnosti njihovog angažovanja u budućim aktivnostima.

Tokom diskusije junior menadžeri su podržali ovu ideju i izneli mišljenje da je dobro da se institucionalno organizuje ovaj segment konsultantskih usluga kako bi privredni subjekti – korisnici stekli sigurnost u to da će im usluge biti pružene kvalitetno, brzo i efikasno.
Takođe, tokom diskusije, zaključeno je da bi bilo od koristi da se i u drugim regionima Vojvodine, kroz komorski sistem, prenesu iskustva stečena tokom ovog projekta, a potom pokrenu aktivnosti na pružanju konsultantskih usluga u onim oblastima za koje privrednici pokažu interes. Zaključeno je da nosilac ovih aktivnosti treba da bude Regionalna privredna komra Pančevo, a da će junior eksperti uzeti učešće u skladu sa svojim obavezama i mogućnostima.