Go to Top

Aktuelnosti

Održana prezentacija rezultata projekta prezentacija “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona” sa osvrtom na mogućnost razvoja konsultantskih usluga

U okviru učešća Regionale privredne komore Pančevo na 83. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na zajedničkom štandu Privredne komore Vojvodine, RPK Pančevo i RPK Kikinda 18. maja 2016. godine održana je prezentacija “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona” sa osvrtom canada goose billig na mogućnost razvoja konsultantskih usluga. Nakon uvodnog obraćanja potpredsednika RPK Pančevo g-dina Dragana Bukvića, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija, čiji je nosilac bila Regionalna privredna komora Pančevo, a partneri na projektu bili su Privredna komora Karaš-Severin iz Rumunije i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat iz Zrenjanina. Prisutni predstavnici komorskog sistema i privredih subjekata su upoznati sa konkretnim rezultatima projektnih aktivnosti, od koji je najznačajnije pomenuti da su konsultantski timovi realizovali preko 200 poseta sa srpske i rumunske strane, u 90 malih i srednjih preduzeća sa

Opširnije

Prezentacija projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona”

Regionalna privredna komora Pančevo je 5. maja 2016. godine u Privrednoj komori Vojvodine predstavila rezultate IPA projekta “Podrška malim i srednjim canada goose discount uk preduzećima – pokretač razvoja regiona” Regionalna privredna komora Pančevo je u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine 5. maja 2016. godine u Novom Sadu predstavila rezultate projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju prenošenja iskustava i multiplikovanja rezultata canada goose herre realizovanih aktivnosti u okviru projekta i u drugim regionima Vojvodine i Srbije.                       Prisutne pozdravio g-din Ratko Filipović, predsednik PK Vojvodine, i najavio prezentaciju projekta finansiranog iz IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija koji je kao vodeći partner realizovala Regionalna privredna komora Pančevo u saradnji sa partnerima: Regionalna razvojna

Opširnije

Prezentacija projekta „Podrška MSP – pokretač razvoja regiona na sajmu u Subotici

Regionalna privredna komora Pančevo je 2. juna 2016. godine na 10. Međunarodnom sajmu „Su Susajam 2016“ u Subotici predstavila rezultate IPA projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran Woolrich Parka Sale iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju prenošenja iskustava i multiplikovanja rezultata realizovanih Barbour Outlet Deutschland aktivnosti u okviru projekta i u drugim regionima Vojvodine i Srbije. Prisutni su upoznati sa glavnim aktivnostima projekta sprovedenom na području Južnog i Srednjeg Banata u Srbiji i u regionu Karaš-Severin u Rumuniji, a takođe i sa rezultatima projekta. Rezultati ovog projekta su značajni i ogledaju pre svega u unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, a zatim i u razvoju mentoringa kao načina da se mladima pruži mogućnost da steknu praktična znanja i omogući da donesu odluku u kom pravcu će razvijati svoju karijeru Prisutni

Opširnije

Drugi sastanak sa junior menadžerima – kosultantima

Regionalna privredna komora Pančevo je organizovala sastanak sa junior mendžerima – konsultantima koji su bili angažovani na projektu “Podrška malim i srednjim barbour jacken salepreduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju pružanja konsultantskih usluga privrednim subjektima na području Južnog Banata. Regionalna privredna komora Pančevo je, podstaknuta povoljnim efektima pruženih konsultantskih usluga od strane ekspertskih timova privrednim subjektima, a u skladu sa planiranim aktivnostima, nastavila sa pružanjem pravnih i finansijskih konsultantskih usluga privrednim subjektima. Lobiranjem RPK Pančevo na lokalnom nivou – u Savetu za zapošljavanje, obezbeđena je finansijska podrška Gradske uprave Pančevo za pružanje pravnih i finansijskih konsultantskih usluga privrednim subjektima. Prisutni junior menadžer – konsultanti su tokom sastanka informisani da je u toku razmatranje mogućnosti osnivanja Asocijacije konsultanata u okviru RPK Pančevo, u cilju organizovanog nastupa na tržištu usluga tako

Opširnije

Sastanak sa junior menadžerima – konsultantima

Regionalna privredna komora Pančevo je organizovala sastanak sa junior mendžerima – konsultantima koji su bili angažovani na projektu “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju analize rezultata pomenutog projekta na području Južnog Banata. Projektne aktivnosti su se odvijale na području Južnog i Srednjeg Banata sa srpske i na teritoriji Karaš Severina, sa rumunske strane. Projekat je trajao 12 meseci – realizacija je okončana krajem 2013. godine. Junior menadžeri – konsultanti su tokom sastanka izneli svoje utiske o projektu, o znanjima i iskustvima stečenim tokom realizacije projekta. Istakli su da im je učešće u projektu omogućilo da teoretska znanja koja su stekli tokom školovanja primene u praksi. Saradnju sa senior menažderima i predstavnicima kompanija koje su posetili, kao i sa predstavnicima Regionalne privredne komore Pančevo ocenili su

Opširnije

Odrzan okrugli sto o tržištu konsultantskih usluga u Srbiji i Rumuniji

Dvodnevni skup posvećen tržištu konsultantskih usluga u Srbiji i Rumuniji održan je 20. i 21.juna u Pančevu, u prostorijama RPK Pančevo i Gradske biblioteke, sa oko stotinak učesnika. Osim članova projektnog tima, skup je okupio eksperte iz oblasti konsaltinga za mala i srednja preduzeća iz Srbije i Rumunije, srpske senior i junior eksperte koji će tokom trajanja projekta posetiti i uraditi analizu stanja 60 preduzeća u Banatu, kao i predstavnike izabranih preduzeća.Opširnije

Nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta 1306

Regionalna privredna komora Pančevo u skladu sa dinamikom projektnih aktivnosti, 15. 16. 17. i 20. maja 2013.godine, organizovala je razgovore sa potencijalnim junior menažerima , koji će se uključiti u realizaciju Pojekta 1306 „Podrška MSP – pokretač razvoja regiona”.Opširnije

Odrzana završna konferencija za štampu

U prostorijama Regionalne privredne komore Pančevo 17. decembra 2013. godine je organizovana konferencija za medije povodom završetka projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima- pokretač razvoja regiona”, koji finansira EU u okviru II poziva Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija.Opširnije

Završen proces besplatnog konsaltinga za mala i srednja preduzeća u Južnom Banatu

Pet meseci nakon prvih poseta i razgovora sa vlasnicima i top menadžmentom 30 malih i srednjih preduzeća Južnog Banata o ključnim pitanjima tekućeg poslovanja, razvojnim problemima i izazovima, okončana je poslednja faza u procesu pružanja besplatnih konsultantskih usluga.Opširnije

Održana završna konferencija projekta

Rumunski partner na projektu „Podrška MSP-pokretač razvoja regiona”, Privredna komora iz Rešica, bila je domaćin grupi od 100-ak privrednika koji su prisustvovali skupu povodom završetka projektnih aktivnosti.Opširnije

Stručni timovi senior i junior eksperata realizovali prve posete preduzećima u Južnom Banatu

Južnobanatski senior i junior eksperti, podeljeni u 5 timova, zajedno sa predstavnicima Regionalne privredne komore Pančevo obavili su u prvoj polovini juna 2013. godine prve posete malim i srednjim preduzećima, u okviru realizacije projekta „Podrška MSP-pokretač razvoja regiona”, koji finansira EU kroz II poziv Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.Opširnije