Go to Top

Aktuelnosti

Prezentacija projekta „Podrška MSP – pokretač razvoja regiona na sajmu u Subotici

Regionalna privredna komora Pančevo je 2. juna 2016. godine na 10. Međunarodnom sajmu „Su Susajam 2016“ u Subotici predstavila rezultate IPA projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran Woolrich Parka Sale iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju prenošenja iskustava i multiplikovanja rezultata realizovanih Barbour Outlet Deutschland aktivnosti u okviru projekta i u drugim regionima Vojvodine i Srbije. Prisutni su upoznati sa glavnim aktivnostima projekta sprovedenom na području Južnog i Srednjeg Banata u Srbiji i u regionu Karaš-Severin u Rumuniji, a takođe i sa rezultatima projekta. Rezultati ovog projekta su značajni i ogledaju pre svega u unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, a zatim i u razvoju mentoringa kao načina da se mladima pruži mogućnost da steknu praktična znanja i omogući da donesu odluku u kom pravcu će razvijati svoju karijeru Prisutni

Opširnije

Održana prezentacija rezultata projekta prezentacija “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona” sa osvrtom na mogućnost razvoja konsultantskih usluga

U okviru učešća Regionale privredne komore Pančevo na 83. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na zajedničkom štandu Privredne komore Vojvodine, RPK Pančevo i RPK Kikinda 18. maja 2016. godine održana je prezentacija “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona” sa osvrtom canada goose billig na mogućnost razvoja konsultantskih usluga. Nakon uvodnog obraćanja potpredsednika RPK Pančevo g-dina Dragana Bukvića, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta Canada goose Sale koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija, čiji je nosilac bila Regionalna privredna komora canada goose outlet store Pančevo, a partneri na projektu bili su Privredna komora Karaš-Severin iz Rumunije i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat iz Zrenjanina. Prisutni predstavnici komorskog sistema i privredih subjekata su upoznati sa konkretnim rezultatima projektnih aktivnosti, od koji je najznačajnije pomenuti da su konsultantski timovi realizovali preko 200 poseta sa srpske i rumunske strane,

Opširnije

Prezentacija projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona”

Regionalna privredna komora Pančevo je 5. maja 2016. godine u Privrednoj komori Vojvodine predstavila rezultate IPA projekta “Podrška malim i srednjim canada goose discount uk preduzećima – pokretač razvoja regiona” Regionalna privredna komora Pančevo je u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine 5. maja 2016. godine u Novom Sadu predstavila rezultate projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju prenošenja iskustava i multiplikovanja rezultata canada goose herre realizovanih aktivnosti u okviru projekta i u drugim regionima Vojvodine i Srbije.                       Prisutne pozdravio g-din Ratko Filipović, predsednik PK Vojvodine, i najavio prezentaciju projekta finansiranog iz IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija koji je kao vodeći partner realizovala Regionalna privredna komora Pančevo u saradnji sa partnerima: Regionalna razvojna

Opširnije

Drugi sastanak sa junior menadžerima – kosultantima

Regionalna privredna komora Pančevo je organizovala sastanak sa junior mendžerima – konsultantima koji su bili angažovani na projektu “Podrška malim i srednjim barbour jacken salepreduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju pružanja konsultantskih usluga privrednim subjektima na području Južnog Banata. Regionalna privredna komora Pančevo je, podstaknuta povoljnim efektima pruženih konsultantskih usluga od strane ekspertskih timova privrednim subjektima, a u skladu sa planiranim aktivnostima, nastavila sa pružanjem pravnih i finansijskih konsultantskih usluga privrednim subjektima. Lobiranjem RPK Pančevo na lokalnom nivou – u Savetu za zapošljavanje, obezbeđena je finansijska podrška Gradske uprave Pančevo za pružanje pravnih i Barbour Outletfinansijskih konsultantskih usluga privrednim subjektima. Prisutni junior menadžer – konsultanti su tokom sastanka informisani da je u toku razmatranje mogućnosti osnivanja Asocijacije konsultanata u okviru RPK Pančevo, u cilju organizovanog nastupa na tržištu usluga

Opširnije

Sastanak sa junior menadžerima – konsultantima

Regionalna privredna komora Pančevo je organizovala sastanak sa junior mendžerima – konsultantima koji su bili angažovani na projektu “Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona” koji je finansiranbarbour jacken schweiz iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija u cilju analize rezultata pomenutog projekta na području Južnog Banata. Projektne aktivnosti su se odvijale na području Južnog i Srednjeg Banata sa srpske i na teritoriji Karaš Severina, sa rumunske strane. Projekat je trajao 12 meseci – realizacija je okončana krajem 2013. godine. Junior menadžeri – konsultanti su tokom sastanka izneli svoje utiske o projektu, o znanjima i iskustvima stečenim tokom realizacije projekta. Istakli su da im je učešće u projektu omogućilo da teoretska znanja koja su stekli tokom školovanja primene u praksi. Saradnju sa senior menažderima i predstavnicima kompanija koje su posetili, kao i sa predstavnicima Regionalne privredne komore Pančevo

Opširnije

Promocija prekograničnog projekta na sajmu Biznis baza

Na 12. Međunarodnom sajmu preduzetništva Biznis baza, na Beogradskom sajmu, 27.novembra 2013. godine održana je promocija projekta Regionalne privredne komore Pančevo „Podrška MSP-pokretač razvoja regiona”. Na štandu jednog od partnera, Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat iz Zrenjanina, predstavljeni su rezultati i efekti dosadašnjih projektnih aktivnosti.Opširnije

Završene analize za 30 malih i srednjih preduzeća u Južnom Banatu

Posle prve posete preduzećima, južnobanatski juniori iz projekta “Podrška MSP-pokretač razvoja regiona”, imali su nimalo lak i odgovoran zadatak da naprave analizu stanja u 30 odabranih preduzeća, koristeći raspoložive podatke nadležnih institucija, informacije i odgovore do kojih su došli tokom razgovora sa vlasnicima i rukovodiocima, ali i znanje i veštine stečene tokom školovanja.Opširnije

Studijsko putovanje senior i junior eksperata prekograničnog projekta RPK Pančevo

Senior i junior eksperti iz Južnog i Srednjeg Banata, zajedno sa članovima projektnog tima, boravili su u periodu od 21. do 23. avgusta 2013. godine u Rešici, u okviru realizacije projekta „Podrška MSP-pokretač razvoja regiona”. Poseta gradu u Rumuniji, u okrugu Karaš Severin, bila je prilika za srpske i rumunske konsultante koji rade sa malim i srednjim preduzećima, da razmene iskustva i znanja iz ove oblasti…Opširnije